logo topontop  En Del av Top On Top

Handtork - Det mest hygieniska sättet att torka händerna

Handtork – Varmluft

Det mest hygieniska sättet att torka händerna

Den undersökning, som under våren 1994 gjorde en del människor konfunderade över handtorkning med varmluft och bakterier på händerna, gjordes av en grupp från Westminsteruniversitetet i London. Undersökningen beställdes och bekostades av Intresseorganisationen för Papperstillverkare i England och genomfördes av icke-medicinska mikrobiologer.

De undersökningar, som vi här redovisar, har gjorts av fackmän inom medicinsk mikrobiologi. Undersökningarna är gjorda helt oberoende av intresseorganisationer och tillverkare.

Vi beklagar att Westminster-undersökningen inte kontrollerade hur mycket bakterier det fanns i den omgivande atmosfären i toalettutrymmet och inte heller gjorde några mätningar hur mycket bakterier det fanns i pappershandduksautomater och avfallskorgar.

I dessa bakteriemedvetna tider är detta ett tema, som ingen har råd att ignorera. Flera studier har visat att varmluft är en av de mest hygieniska metoder, som finns på marknaden idag. Så långt tillbaka som 1954 sade Institutet för Hygien- och Bakteriologisk Forskning i Hannover att varmluftshandtorkar var säkra att använda och att de inte gynnade spridning av bakterier. Detta bekräftades 1990 i en studie genomförd av Universitetet i Ottawa, Canada.

Undersökningen från Ottawa-universitetet jämförde bakteriemängden på händerna efter det att de hade torkats med tyghandduk, pappershandduk resp. handtorkapparat. Där visade det sig att det bästa sättet var att torka händerna med varmluft; på andra plats kom pappershanddukar och på tredje plats tyghanddukar.

Det var en helt klar skillnad mellan de tre sätten att torka händerna och bakteriemängden. Vi vill här påpeka att det viktigaste, när det gäller att få ned bakteriemängden på händerna vid tvätt, är vilken typ av tvål som används. Använder man en bakteriedödande tvål, blir bakteriemängden nästan lika med noll. Använder man en standardtvål, minskar bakteriemängden också.

Oberoende av vilken typ av tvål som används vid handtvätt, så påverkas inte den inbördes rangordningen av sättet att torka händerna, vilken säger att det mest hygieniska sättet att torka händerna på, är med varmluft; på andra plats kommer papppershanddukar och på tredje plats tyghanddukar. Vi vill påpeka att man kommit fram till dessa resultat i en helt oberoende undersökning.

Under en tid av 40 år har handtorkar använts för handtorkning. Under alla dessa år finns det inget bevis för att någon person skulle ha ådragit sig en infektion genom att använda en varmluftshandtork. De forskningsstudier, som visar att varmluftstorkning av händerna efter tvätt ger minst skadliga mikroorganismer på huden, har gjorts av:
Medicinska Fakulteten, Ottawa-universitetet, Canada Miljöministeriet, Tyskland Papworthsjukhuset, Cambridge, England Institutet för Hygien och Bakteriologisk Forskning, Hannover, Tyskland Kungliga Institutet för Allmän Hälsa & Hygien, England

Vi hoppas att det ovan anförda har gjort klart för Dig att den tveksamhet, som i vissa fall uppstod, när undersökningen från Westminsteruniversitetet presenterades, är helt obefogad. Vi hoppas att Du nu har kommit fram till att det mest hygieniska sättet att torka händerna är med varmluft. Hur Du tvättar Dina händer och vilken tvål Du använder är det mest avgörande när det gäller att få ned bakteriemängden på händerna.

Vi har här visat att det mest hygieniska sättet att torka händerna är med hjälp av varmluft. Detta är bara en av de pluspunkter, som denna typ av handtorkning ger Dig.

Ekonomi


Nedanstående tabell visar besparingar, som gjorts när varmluftshandtorkar använts. Det behövs personal för att köpa in och hålla lager både av pappers- och linnehanddukar. Det behövs också personal för att ta hand om vandaliserade handduksautomater och för att tillhandahålla regelbunden service. När man använder pappershanddukar förekommer ett stort svinn, medan tvättkostnaderna måste tas med i beräkningen, när det gäller linnehanddukar. När Du en gång har installerat en högkvalitativ handtork, fungerar den utan underhåll i åratal.

Torkar

Pappershanddukar

Linnehanddukar

Personal

Sporadiskt Dagligen Dagligen

Service

Rengöring - 1 gång/vecka

Lageradministration

Nej Ja Ja

Avfall

Nej Ja Nej

Hantering

Nej Ja Nej

Tvätt

Nej Nej Ja


Miljö

På ett globalt plan närmar vi oss snabbt det stadium, då miljöhänsynen inte längre kan nonchaleras. Med en stor del av världens naturresurser redan uttömda, är det deras skyldighet, som utrustar tvättrum, att skaffa faciliteter, som är så energibesparande och miljövänliga som möjligt. Med ingen skogsavverkning, låg energiförbrukning och ingen risk för förorening tar handtorkapparaten täten sett ur denna aspekt. Fakta beträffande pappersproduktion är emellertid oroande:

  • Till 1000 kg papper går det åt 17 träd
  • 1000 kg papper skapar 91.000 l förorenat vatten
  • 24 träd sparas under en högkvalitativ handtorks medellivslängd


Fördelarna med att gå över till varmluftshandtorkar är oräkneliga och mer och mer uppskattade av ett ständigt växande antal människor. Inga mer rengöringskemikalier, som kan förorena vattnet, ingen ökning av kemikalier använda i pappersproduktion.